Murer

  • Rensning af facader, tag og tagrender
  • Nedbrydning og opførelse af mindre mure og vægge
  • Pudsning af mindre vægge ude og inde
  • Lægning af klinker
  • Reparationsopgaver