Montage

  • Opsætning af køkken, bryggers og badelementer
  • Samling af møbler og indbo samt montering af større møblement
  •  ophængning af hylder, fladskærme og lamper